നിർമ്മലാഭവനിൽ സൂസന്നാമ്മ രാജൻ നിര്യാതയായി

 

നിർമ്മലാഭവനിൽ സൂസന്നാമ്മ രാജൻ നിര്യാതയായി.

മക്കൾ: ഏൻജൽ, ആൻസി  

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

ഈ ബ്ലോഗിൽ നിന്നുള്ള ജനപ്രിയ പോസ്റ്റുകള്‍‌

അലക്സാണ്ടർ ടൈറ്റസ് കൊറ്റനാട്ടുപുത്തൻവീട് നിര്യാതനായി

പുത്തൻപുരയിൽ അന്നമ്മ മത്തായി നിര്യാതയായി