നിർമ്മലാഭവനിൽ സൂസന്നാമ്മ രാജൻ നിര്യാതയായി

 

നിർമ്മലാഭവനിൽ സൂസന്നാമ്മ രാജൻ നിര്യാതയായി.

മക്കൾ: ഏൻജൽ, ആൻസി  

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

ഈ ബ്ലോഗിൽ നിന്നുള്ള ജനപ്രിയ പോസ്റ്റുകള്‍‌

പടിഞ്ഞാറ്റേക്കര അന്നമ്മ ജോൺ നിര്യാതയായി

വിളയിൽ തറയിൽ വടക്കേതിൽ അലക്സാണ്ടർ കോശി നിര്യാതനായി