പോസ്റ്റുകള്‍

ജൂൺ, 2019 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

ചാരങ്ങാട്ടു സി.ജെ ജെയിംസ് (മണിയാശാൻ ) നിര്യാതനായി

ഇമേജ്
ചാരങ്ങാട്ടു സി.ജെ ജെയിംസ്  നിര്യാതനായി. മകൻ : ജോസി മരുമകൾ: ബിജി  കൊച്ചുമക്കൾ: സജിൻ, സച്ചിൻ