പോസ്റ്റുകള്‍

നവംബർ, 2017 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

പുത്തൻവിളയിൽ കുഞ്ഞമ്മ ജോർജ് നിര്യാതയായി.

ഇമേജ്
പരുത്തിപ്പാറ  പുത്തൻവിളയിൽ കുഞ്ഞമ്മ ജോർജ് (69) നിര്യാതയായി. സംസ്കാരം നാളെ 10 മണിക്ക് അടൂർ തിരുഹൃദയ പ്പള്ളിയിൽ 

ചരുവിള പുത്തൻവീട്ടിൽ ഷാലി രാജ് നിര്യാതയായി.

ഇമേജ്
പറക്കോട് ചരുവിള പുത്തൻവീട്ടിൽ രാജു വർഗീസിൻറ്റെ ഭാര്യ ഷാലി രാജ് (55) നിര്യാതയായി. സംസ്കാരം നാളെ 10 മണിക്ക് അടൂർ തിരുഹൃദയപ്പള്ളിയിൽ