പോസ്റ്റുകള്‍

ജൂലൈ, 2019 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

കണിയാവടക്കേതിൽ പി.എം ജോൺ നിര്യാതനായി

ഇമേജ്
  കണിയാവടക്കേതിൽ പി.എം ജോൺ (ജോയി-82) നിര്യാതനായി. സംസ്കാര ശുശ്രൂഷ ജൂലൈ 23 3 മണിക്ക് അടൂർ തിരുഹൃദയപ്പള്ളിയിൽ ഭാര്യ: അന്നമ്മ ജോൺ (പിറവം നാരേക്കാട്ട് കുടുംബാംഗമാണ്) മക്കൾ: ഡോ. അനിത സൂസൻ ജോൺ, ഡോ. അനിൽ ജോൺ മാത്യു മരുമക്കൾ: ഡോ. സുനിൽ ജോൺ, ഡോ. ജിജി ജോൺ മാത്യു