പോസ്റ്റുകള്‍

സെപ്റ്റംബർ, 2018 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

പുതുപ്പറമ്പിൽ വിളയിൽ ചിന്നമ്മ നിര്യാതയായി

പുതുപ്പറമ്പിൽ വിളയിൽ ചിന്നമ്മ നിര്യാതയായി 

നെടുമ്പാലയിൽ ലിസ്സി ജേക്കബ് നിര്യാതയായി

ഇമേജ്
നെടുമ്പാലയിൽ ലിസ്സി ജേക്കബ് നിര്യാതയായി. പരേതനായ  കെ.ടി ജേക്കബിന്റെ പത്നിയാണ്. മക്കൾ: തോമസ് ജേക്കബ്, ജെസ്സി മറിയം ജേക്കബ്