പോസ്റ്റുകള്‍

ഒക്‌ടോബർ, 2019 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

കുളഞ്ഞിമൂട്ടിൽ ലിയോ അലക്സ്‌ നിര്യാതനായി

ഇമേജ്
കുളഞ്ഞിമൂട്ടിൽ ലിയോ അലക്സ്‌ (17) നിര്യാതനായി.  തിരുഹൃദയപള്ളിയിലെ ക്വയർ മാസ്റ്റർ ശ്രീ. അലക്സ്‌ കുളഞ്ഞിമൂട്ടിലിന്റെ മകനാണ് ലിയോ.  ഇടവകയുടെ അനുശോചനവും പ്രാർത്ഥനയും നേരുന്നു.