പോസ്റ്റുകള്‍

ഓഗസ്റ്റ്, 2015 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

വാഴുവേലിൽ ഹിൽവ്യൂ (പുറംചുറ്റിയിൽ) ജോൺ മത്തായി നിര്യാതനായി

ഇമേജ്
  വാഴുവേലിൽ ഹിൽവ്യൂ (പുറംചുറ്റിയിൽ) ജോൺ മത്തായി (70)  നിര്യാതനായി.  സംസ്കാരം നാളെ  (10 -Aug-2015) 2 മണിക്ക്  അടൂർ തിരുഹൃദയപ്പള്ളിയിൽ.  ഭാര്യ: പുത്തൂർ കുഴിക്കലേത്തു സൂസൻ  മക്കൾ: ജോജി ജോർജ്, ജിജോ ജോർജ്