പോസ്റ്റുകള്‍

ഫെബ്രുവരി, 2019 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

നിർമ്മലാഭവനിൽ സൂസന്നാമ്മ രാജൻ നിര്യാതയായി

ഇമേജ്
  നിർമ്മലാഭവനിൽ സൂസന്നാമ്മ രാജൻ നിര്യാതയായി. മക്കൾ: ഏൻജൽ, ആൻസി  

വട്ടവേലിൽ രാജു അലക്സാണ്ടർ നിര്യാതനായി

ഇമേജ്
  വട്ടവേലിൽ രാജു അലക്സാണ്ടർ (67) നിര്യാതനായി. ഭാര്യ: പെണ്ണമ്മ  അലക്സാണ്ടർ മക്കൾ: പ്രിൻസ്, എൽസി  കൊച്ചുമക്കൾ: പ്രിൻസി പ്രിൻസ്, പ്രിനു പ്രിൻസ്