വട്ടവേലിൽ രാജു അലക്സാണ്ടർ നിര്യാതനായി

 

വട്ടവേലിൽ രാജു അലക്സാണ്ടർ (67) നിര്യാതനായി.

ഭാര്യ: പെണ്ണമ്മ  അലക്സാണ്ടർ

മക്കൾ: പ്രിൻസ്, എൽസി 

കൊച്ചുമക്കൾ: പ്രിൻസി പ്രിൻസ്, പ്രിനു പ്രിൻസ്

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

ഈ ബ്ലോഗിൽ നിന്നുള്ള ജനപ്രിയ പോസ്റ്റുകള്‍‌

അലക്സാണ്ടർ ടൈറ്റസ് കൊറ്റനാട്ടുപുത്തൻവീട് നിര്യാതനായി

പുത്തൻപുരയിൽ അന്നമ്മ മത്തായി നിര്യാതയായി