പുത്തൻവിളയിൽ കുഞ്ഞമ്മ ജോർജ് നിര്യാതയായി.


പരുത്തിപ്പാറ  പുത്തൻവിളയിൽ കുഞ്ഞമ്മ ജോർജ് (69) നിര്യാതയായി.

സംസ്കാരം നാളെ 10 മണിക്ക് അടൂർ തിരുഹൃദയ
പ്പള്ളിയിൽ 

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

ഈ ബ്ലോഗിൽ നിന്നുള്ള ജനപ്രിയ പോസ്റ്റുകള്‍‌

കോയിപ്പുറത്ത് ചിന്നമ്മ അലക്സാണ്ടർ നിര്യാതയായി

പടിഞ്ഞാറ്റേക്കര അന്നമ്മ ജോൺ നിര്യാതയായി