പുത്തൻവിളയിൽ കുഞ്ഞമ്മ ജോർജ് നിര്യാതയായി.


പരുത്തിപ്പാറ  പുത്തൻവിളയിൽ കുഞ്ഞമ്മ ജോർജ് (69) നിര്യാതയായി.

സംസ്കാരം നാളെ 10 മണിക്ക് അടൂർ തിരുഹൃദയ
പ്പള്ളിയിൽ 

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

ഈ ബ്ലോഗിൽ നിന്നുള്ള ജനപ്രിയ പോസ്റ്റുകള്‍‌

അലക്സാണ്ടർ ടൈറ്റസ് കൊറ്റനാട്ടുപുത്തൻവീട് നിര്യാതനായി

പുത്തൻപുരയിൽ അന്നമ്മ മത്തായി നിര്യാതയായി