ഉടയാൻവിളയിൽ ടി.കെ ജോൺ നിര്യാതനായിപരുത്തിപ്പാറ ഉടയാൻവിളയിൽ ടി.കെ ജോൺ (ജോയി-69) നിര്യാതനായി 

സംസ്കാരം നാളെ 9:30 നു തിരുഹൃദയപ്പള്ളിയിൽ.

ഭാര്യ:അമ്മിണി ജോൺ  

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

ഈ ബ്ലോഗിൽ നിന്നുള്ള ജനപ്രിയ പോസ്റ്റുകള്‍‌

കോയിപ്പുറത്ത് ചിന്നമ്മ അലക്സാണ്ടർ നിര്യാതയായി

പടിഞ്ഞാറ്റേക്കര അന്നമ്മ ജോൺ നിര്യാതയായി