ഉടയാൻവിളയിൽ ടി.കെ ജോൺ നിര്യാതനായിപരുത്തിപ്പാറ ഉടയാൻവിളയിൽ ടി.കെ ജോൺ (ജോയി-69) നിര്യാതനായി 

സംസ്കാരം നാളെ 9:30 നു തിരുഹൃദയപ്പള്ളിയിൽ.

ഭാര്യ:അമ്മിണി ജോൺ  

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

ഈ ബ്ലോഗിൽ നിന്നുള്ള ജനപ്രിയ പോസ്റ്റുകള്‍‌

അലക്സാണ്ടർ ടൈറ്റസ് കൊറ്റനാട്ടുപുത്തൻവീട് നിര്യാതനായി

പുത്തൻപുരയിൽ അന്നമ്മ മത്തായി നിര്യാതയായി