ഉടയാൻവിളയിൽ ടി.കെ ജോൺ നിര്യാതനായിപരുത്തിപ്പാറ ഉടയാൻവിളയിൽ ടി.കെ ജോൺ (ജോയി-69) നിര്യാതനായി 

സംസ്കാരം നാളെ 9:30 നു തിരുഹൃദയപ്പള്ളിയിൽ.

ഭാര്യ:അമ്മിണി ജോൺ  

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

ഈ ബ്ലോഗിൽ നിന്നുള്ള ജനപ്രിയ പോസ്റ്റുകള്‍‌

പുന്നക്കുന്നിൽ പുത്തൻവീട്ടിൽ ചെറിയാൻ ഉണ്ണൂണ്ണി നിര്യാതനായി

പനങ്ങാടൻകുഴിയിൽ പി.ജെ ശാമുവൽ നിര്യാതനായി

മാത്തുക്കുട്ടി പൂവണ്ണാൽ (കൊടുമൺ) നിര്യാതനായി